GDPR

25.5.2018 tuli voimaan EU:n yleinen tietosuoja-asetus, GDPR (General Data Protection Regulation). Asetuksen tavoitteena on luoda yhtenäinen tietosuojalainsäädäntö EU:n sisälle sekä yhdenmukaistaa henkilötietojen käsittelyä EU-alueella. 
Tällä tietosuojaselosteella toteutetaan Alhacom Ky:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) 2016/679 mukainen läpinäkyvä informointi rekisteröidyille 13 ja 14 artiklan mukaisista tiedoista ja 15–22 artiklojen mukaisista rekisteröidyn oikeuksista tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Yksityisyyden suojaaminen on meille erittäin tärkeää ja haluamme säilyttää henkilötietosi tietoturvallisesti. Tällä sivulla löydät tietoja siitä, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi.
Henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojailmoituksen ja sovellettavan lainsäädännön, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen ("GDPR") ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 


Rekisterinpitäjä

Alhacom Ky 
Y-tunnus 2445952-9
Postiosoite:
Koskenkyläntie 83
61800 Kauhajoki.
050 466 8911
Sähköposti: alhacom@alhacom.com

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Asiakassuhteiden hoitaminen:
Alhacom Ky käsittelee henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon liittyviin tarkoituksiin, laskutukseen, maksunvalvontaan, vastatakseen asiakkaiden lähettämiin tiedusteluihin ja palautteeseen, palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Säännönmukaiset tietolähteet: 
Henkilötiedot kerätään asiakkailta joko asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä tai asiakassuhteen aikana taikka asiakkaiden muun erillisen suostumuksen perusteella.
Käsittelyn oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan a-kohdan mukainen suostumus, b-kohdan mukainen sopimus tai f-kohdan mukainen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu, esimerkiksi asiakassuhde.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:
Henkilötiedot: etunimi ja sukunimi
Yhteystiedot: katuosoite, postinumero, kaupunki, e-mail, puhelinnumero

Henkilötietojen luovuttaminen:
- henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä Eu:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle
- tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esim. viranomaisille lakiin perutuvan vaatimuksen perusteella.

Profilointi:
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidun oikeudet:
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epärarkat ja virheelliiset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai
b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
Jossain tilanteissa lakisääteiset velvoitteet voivat estää meitä luovuttamasta tai poistamasta henkilötietojasi tai muutoin estää sinua käyttämästä oikeuksiasi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilöitetojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa paoistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkiötietoja käsittelyn alkuperäisisiin tarkoituksiin, mutta rekiströity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvonarivanomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontarivanomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua kosekvien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissa ja omien oikeuksein käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

Evästeet

Alhacom Ky:n sivustolla käytetään evästeitä (”cookies”) mm. sivuston käytön seuraamiseen ja kohdennetun personoidun sisällön tuottamiseen sivuston käyttäjälle. Näin palvelua voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmiksi. Voit estää evästeiden käytön selaimessa, mutta tällöin verkkopalvelun toiminnallisuus saattaa heikentyä ja osa palvelun toiminnallisuuksista ei toimi lainkaan. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimen asetuksista. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saat selaimesi valmistajan ohjeista.

Käytämme Google Analytics -palvelua. Anonyymi kävijätilastointi perustuu selaimesi ja nettiyhteytesi välittämiin puhtaasti teknisiin tietoihin, eikä tässä tilastoinnissa saada tietoja itse kävijästä henkilönä. Google Analytics käyttää evästeitä, joiden avulla voimme analysoida, miten käyttäjät käyttävät sivustoa. Se laskee kävijöiden lukumäärän ja kertoo meille asioista kaiken käyttäytymisensä - kuten tyypillisen oleskelun kesto sivustossa tai keskimääräisen sivumäärän, jonka käyttäjä tarkastelee.

Raporteista selviää, kuinka moni sivuston käyttäjistä vierailee sivustolla tietyllä ajanjaksolla. Google Analyticsin käytön voi halutessaan estää selaimen laajennusosalla.


Mitä evästeet eli cookiet ovat?

Eväste eli cookie on tiedosto, joka tallennetaan tietokoneelle käyttäjän vieraillessa palvelun internetsivustoilla. Tiedosto sisältää pienen määrän tietoa siitä, mitä käyttäjä tekee vierailunsa aikana palvelun sivustolla. Palvelin lähettää tiedon käyttäjän toiminnasta sivustolla käyttäjän omalle selaimelle. Seuraavan kerran käyttäjän vieraillessa samalla sivustolla tieto voidaan hakea suoraan omalta koneeltasi palvelimen sijaan.


Ovatko evästeet haitallisia?

Evästeistä ei ole haittaa tietokoneelle, tiedostoille tai netin käytölle. Evästeet ovat tavallisia tekstitiedostoja, jotka eivät voi sisältää viruksia. Tiedostot ovat lisäksi pienikokoisia, joten koneesi muisti ei täyty, vaikka sallitkin evästeiden tallennuksen koneellesi. Evästeet eivät myöskään mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.


Kuinka voit hallita evästeitä?

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.